Signalering, monitoring en behandeling van (risico op) ondervoeding bij intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten

Translated title of the contribution: Identification, monitoring and treatment of (risk of) malnutrition during intensive treatment for hematological malignancies

R. van Lieshout, L.W. Tick, E.A.M. Beckers, P.E. Westerweel, H.R. Koene, JC Regelink, M.W. van den Bosch, S. Custers, I.M. Dekker, M.D. Douma, D. Kalter, S. Kranenburg, D. van der Lee, P. van Rhoon-Bruijnzeel, H. Schlösser, M Somer, C.J. van Tilborg, W.K. Visser, H.C. Schouten, S. Beijer

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Hoewel de voedingstoestand van hematologische patiënten bij aanvang van intensieve behandeling met hooggedoseerde chemotherapie veelal gevolgd door een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) doorgaans goed is, bestaat er een grote kans op ondervoeding gedurende de behandeling door de hoogprevalente en ernstige gastro-intestinale bijwerkingen. Ondervoeding voor en na een HSCT is geassocieerd met een slechtere overleving, een langere opnameduur en een grotere kans op een recidief en complicaties. In tegenstelling tot andere prognostische factoren kan ondervoeding mogelijk worden beïnvloed met voedingsinterventies. Het is daarom van belang om de voedingstoestand herhaaldelijk en systematisch te beoordelen zodat ondervoeding tijdig kan worden gesignaleerd en behandeld. Er is echter gebrek aan onderzoek naar het effect van voedingsinterventies op klinische uitkomsten bij hematologische patiënten met hooggedoseerde chemotherapie en/of HSCT. Mede hierdoor ontbreekt consensus ten aanzien van of en wanneer welke voedingsinterventies moeten worden ingezet. Het verschil in voedingsbeleid bij intensief behandelde hematologische patiënten tussen ziekenhuizen is groot, met name ten aanzien van de toepassing van sondevoeding (SV) en parenterale voeding (PV). Op basis van de beschikbare gegevens kan een voedingsinname <60–75% van de vastgestelde energie- en eiwitbehoefte gedurende een (verwachte) periode van 3–7 dagen worden gehanteerd als indicatie voor het starten met SV/PV. Daarbij rechtvaardigen aanwezigheid van ondervoeding, een vermin- derde voedingsinname vroeg in de behandelfase en /of malabsorptie eerder starten met SV/PV. Hoewel er weinig onderzoeken naar SV versus PV beschikbaar zijn om uitsluitsel te geven over de beste vorm van voedingsinterventie, is er toenemend bewijs dat pleit voor het benutten van een functionerend maagdarmkanaal tijdens intensieve behandelingen voor hematologische maligniteiten. Om tot een goede keuze voor SV of PV te komen, dient systematische triage te worden toegepast op basis van de ernst van gastro-intestinale klachten, waaronder ileus, braken, mucositis, diarree en/of malabsorptie. (NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:283-93)
Translated title of the contributionIdentification, monitoring and treatment of (risk of) malnutrition during intensive treatment for hematological malignancies
Original languageDutch
Pages (from-to)283-293
Number of pages11
JournalNederlands Tijdschrift voor Hematologie
Volume17
Issue number7
Publication statusPublished - Oct 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification, monitoring and treatment of (risk of) malnutrition during intensive treatment for hematological malignancies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this